เกษตรกรสันกำแพง ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาอาชีพ บรรเทาภัยแล้ง

เกษตรอำเภอสันกำแพง เชียงใหม่ ส่งเสริมเกษตรกรแก้ปัญหาภัยแล้ง ออกตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรตามโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพตามความต้องการของเกษตรกร เพื่อบรรเทาภัยแล้ง กับโครงการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 17 พ.ค. นางแจ่มจันทร์ ล่ามช้าง เกษตรอำเภอสันกำแพง เชียงใหม่ ได้เปิดเผยว่าได้ร่วมกับ นางวันเพ็ญ กันทิมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายอภิชัย คำรินทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และเกษตรตำบลบวกค้าง น.ส.กนกวรรณ ทิพาคำ นักวิชาการส่งเสริมเกษตร ที่รับผิดชอบเกษตรในตำบล ได้ออกตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรตามโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพตามความต้องการของเกษตรกร เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 โครงการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ “บ้านป่าตาล” หมู่ 3 ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง ของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ จำนวน 300 บ่อ งบประมาณ 336,540 บาท ซึ่งได้มีกลุ่มเกษตรกรรวมกลุ่มกันเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งนางแจ่มจันทร์ ล่ามช้าง เกษตรอำเภอสันกำแพง ออกตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรตามโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพตามความต้องการของเกษตรกร เพื่อบรรเทาภัยแล้ง

ตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกร บ้านแม่ตาด หมู่ 1 ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง โครงการส่งเสริมาอาชีพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในตำบลห้วยทรายฯ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บผ้าแม่บ้านเกษตรกรบ้านแม่ตาด
ผลงานของกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บผ้าแม่บ้านเกษตรกรบ้านแม่ตาด

นอกจากนี้ยังได้ไปตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกร “บ้านแม่ตาด” หมู่ 1 ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง ตามโครงการส่งเสริมาอาชีพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในตำบลห้วยทราย เพื่อสร้างรายได้บรรเทาปัญหาภัยแล้ง ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บผ้าแม่บ้านเกษตรกรบ้านแม่ตาด (เคหะภัณฑ์ผ้า) งบประมาณ 204,350 บาท โครงการดังกล่าวเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้มาเสริมภายในครอบครัว เพราะหน้านี้เป็นหน้าแล้ง เรื่องของการทำไร่ทำนาไม่น้ำ ทางเกษตรอำเภอจึงหันมาส่งเสริมเกษตรกรใช้มีอาชีพเสริมไปก่อนเพื่อแก้ปัญหาบรรเทาภัยแล้ง โครงการดังกล่าวได้ทำทั่วอำเภอสันกำแพง มี 10 ตำบลด้วยกันแล้วแต่เกษตรกรในท้องที่จะต้องการอะไร

ที่มา>>>Thairath

บึงบอระเพ็ดน้ำเแห้ง เรือนำเที่ยวขาดรายได้ จอดทิ้งกว่า 2 เดือน

เรือนำเที่ยวในบึงบอระเพ็ด จำนวนกว่า 10 ลำ ขณะนี้ ต้องจอดเรือทิ้งไว้นานกว่า 2 เดือน เนื่องจากเกือบทุกพื้นที่ของบึงบอระเพ็ดแห้งขอด หลังประสบกับปัญหาภัยแล้งอย่างหนัก ทำให้ขาดรายได้และได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก…

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 3 พ.ค.59 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เรือนำเที่ยวในบึงบอระเพ็ด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ กว่า 10 ลำ ไม่สามารถพานักท่องเที่ยวออกเรือชมนก ชมบัว ภายในบึงบอระเพ็ดได้ ต้องจอดทิ้งไว้นานกว่า 2 เดือน เนื่องจากเกือบทุกพื้นที่ของบึงบอระเพ็ดนั้น แห้งขอดจนเกิดเนินดินหลายจุดและเป็นบริเวณกว้าง หลังประสบกับปัญหาภัยแล้งอย่างหนักโดยทางผู้ขับเรือนำเที่ยวบึงบอระเพ็ดบอกว่า ตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา ระดับน้ำในบึงบอระเพ็ดลดลงอย่างรวดเร็ว จนเกิดเนินดินทั่วบริเวณ ทำให้เดินเรือไม่ได้แล้ว และปัญหาภัยแล้งนี้ยังรุนแรงต่อเนื่อง ทำให้ความงามของพันธุ์พืช ดอกบัว นกสายพันธุ์ต่างๆ หายไปด้วยเช่นกัน ซึ่งจากเดิมสามารถนำเที่ยวได้มากถึง 2-4 ครั้ง/วัน แต่ปัจจุบันต้องจอดทิ้งไว้ ทำให้ขาดรายได้และได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก และคงจะต้องรอช่วงเข้าสู่หน้าฝนหรือหน้าน้ำเท่านั้น จึงจะสามารถขับเรือนำเที่ยวได้เช่นเดิม

ที่มา>>>Thairath